Unika lösningar

•••

Vi bistår med kompetens utefter era behov

appar

Unika problem kräver unika lösningar

•••

Med en bred kunskapsbas ser vi till att stöjda er verksamhet med IT-konsultation på det viset ni behöver.

Vi hyr till exempel ut konsulter med specialkompetens på timbasis - då får ni det stöd ni behöver till ett bra pris och inte bara en vass medarbetare samt tillgång till We Know IT:s samlade kunskaper och erfarenheter. Hör av er till oss så kan vi se hur vi på bästa sätt stödjer er!

Tidigare projekt .

IT KONSULTATION

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (fd Fiskeriverket) behövde ett system för inmatning av fiskedata till sjöss.

✔ Designade och programmerade applikationen

✔ Synkroniserade med databasen på land

✔ Valde ut och beställde lämplig hårdvara för arbetsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten

Kontakta oss .